OVDJE MOŽETE PREUZETI ČASOPIS BR. 9


Sadržaj / Table of Contents:

Nauka o jeziku / Language Studies

About Belief Sentences and Belief Contexts: Traditional vs. Contemporary Views
Svetlana Zečević

Forme učtivosti u okviru govornog čina molbe u odnosu na parametre regija
i starost u crnogorskom jeziku
Milena Mrdak Mićović

Assessment in the EFL Reading Classroom
Marija Mijušković

 


Studije književnosti i kulture / Literary and Cultural Studies

Dubito Ergo Sum: Milton's Satan as the Embodiment of Cartesian Philosophy
Branko Marijanović

Kritika na djelu: američki Zoil (I)
Saša Simović

Organizacija narativnih elemenata u pentalogiji Sinovi sinova Čeda Vukovića
Ivana Petrović Račić

False face must hide what the false heart doth know: Reading A Streetcar Named Desire through R.D. Laing’s Concept of Ontological Insecurity
Ivana Pehar

„Seks, droge i rock'n'roll“ – devedeste u fikciji irskih književnica
Vesna Ukić Košta

Eksperimentalni američki pesnici i srpska kultura (Džerom Rotenberg „Beogradska apokalipsa“ i Bob Perelman „Da li si ga čuo“)
Dubravka Đurić

«Écrire sur soi» : Les Problèmes de l’identité chez Marguerite Duras
Jovana Slijepčević

 


Različiti stručni prilozi /Miscellaneous

PREVODI / TRANSLATIONS
FEMINISTIČKA KNJIŽEVNA TEORIJA (PRVI DIO)
Priredila Aleksandra Nikčević Batrićević

O kanonima: Mučna istorija i uspon crnih feminističkih studija (II)
En Dusil

Feministička psihoanalitička književna kritika
Elizabet Vid

Šta je feminizam uradio izučavanju romana?
Nensi Armstrong

UPUTSTVO AUTORIMA

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS

 

filoloski_fakultet

nicells

ccc