OVDJE MOŽETE PREUZETI ČASOPIS BR. 37


Sadržaj / Table of Contents:


Studije književnosti i kulture / Literature and Cultural  Studies


Povodom obilježavanja 170 godina od smrti Petra II Petrovića Njegoša (1813 – 1851) PDF
Vesna Vukićević Janković, Jelena Knežević


Studije književnosti i kulture / Literature and Cultural Studies


Crnogorske pjesme u Tomazeovim Pjesmama ilirskim PDF
Vesna Kilibarda

Njegošologija – neprolazni izazovi novih tumačenja PDF
Vesna Vukićević Janković

Lirska paradigma Njegoševog djela Gorski vijenac PDF
Olga Vojičić-Komatina

Petar II Petrović Njegoš u putopisima na italijanskom jeziku PDF
Olivera Popović

Njegoš u njemačkim putopisima svoga doba PDF
Ana Minić


Nauka o jeziku / Language Studies


Фразеолошки жанрови у Шћепану Малом PDF
Ana Pejanović

О неким ортографским одликама писане грађе из 19. вијека PDF
Сања Шубарић

Lingvistička proučavanja Njegoševog „Gorskog vijenca” PDF
Miodarka Tepavčević


UPUTSTVO AUTORIMA
INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS

 

 

 

 

SCImago Journal & Country Rank

ccc

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.