OVDJE MOŽETE PREUZETI ČASOPIS BR. 32


Sadržaj / Table of Contents:


Studije književnosti i kulture / Literature and Cultural  Studies

Rhizomatic Cosmopolitan and Wilsonian Recursive Vision in Joe Turner’s Come and Gone PDF
Roksana Dayani and Bahee Hadaegh

Sukcesivnost afrocentričnih tropa o stvaranju afroameričkog identiteta u romanima Pole Maršal i Glorije Nejlor PDF
Sandra Novkinić

Sjedinjenje društvene kritike i irskog kulturnog nasljeđa u zbirci kratkih priča The Untilled Field Georgea Moorea PDF
Sanja Radmilo Derado

Whigs against Tories: the Development of American Drama PDF
Violeta Janjatović

Смисао и маске – загонетка у опусу Стевана Раичковића PDF
Душица Потић

Pregled programskih tekstova u međuratnim književnim publikacijama u Crnoj Gori PDF
Olga Vojičić-Komatina

Hrvatski književni kritičari i prevodioci kao autori italijanističkih priloga u časopisu stvaranje (1946–1991) PDF
Desanka Jauković

The Speech in the Composite Text: Studies in the Mediation Process for Sources of Rhetoric in The Deipnosophists of Athenaeus of Naucratis PDF
Fee-Alexandra Haase


Nauka o jeziku / Language Studies

The Semantics of Nadsat. A Study on Language and its Functions in Defining Character – A Clockwork Orange by Anthony Burgess PDF
Andreia-Irina Suciu, Mihaela Culea

Relational Language as a Mitigating Device PDF
Igor Ivanović

Irrelevance in EU, United Kingdom and Serbian Parliamentary Discourse PDF
Vladimir Ž. Jovanović, Milica Radulović

Korpusna lingvistika i jezički resursi: potencijal, stanje i perspektive u savremenoj crnogorskoj lingvistici PDF
Petar Božović

Dobrodošao iskorak ili spoj (ne)spojivog: jezički korpusi kao dio nastave leksikologije engleskog jezika PDF
Željka Babić


UPUTSTVO AUTORIMA
INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS

 

 

 

 

SCImago Journal & Country Rank

ccc

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.