OVDJE MOŽETE PREUZETI ČASOPIS BR. 22


Sadržaj / Table of Contents:


Interdisciplinary Approach to Literature / Interdisciplinarni pristup književnosti


Uvod
Marija Krivokapić i Svetlana Kalezić Radonjić PDF

Literary Fiction and Sciences: the Case of the Novel
Bernard Franco PDF

Shared Concepts in Arts and Literature
Sanna Nyqvist PDF

Književno-znanstveni hipertekst Jasne Horvat
Andrijana Kos Lajtman PDF

Interdisciplinarni pristup književnosti: književnost i psihologija/psihijatrija
Jasmina Ahmetagić PDF

Antropološki i komunikološki aspekti „čitanja“ kulture  – interpretativna antropologija
Lidija Vujačić PDF

Interdisciplinarno sagledavanje odnosa književnosti i prava na primjeru jedne grčke tragedije
Svetlana Kalezić Radonjić PDF

Literature and Translation Studies
Jelena Pralas PDF

The Current Relevance of Realist Discourse
Aleš Vaupotič PDF

Muzika i književnost – zvuk riječi
Isidora Damjanović PDF

Interart Studies of Literature and Visual Arts
Vladimir Martinovski PDF

Književnost i arhitektura: Alesandro Bariko – Granice prostora
Slavica Stamatović Vučković PDF

UPUTSTVO AUTORIMA
INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS

 

 

 

 

filoloski_fakultet

nicells

ccc