OVDJE MOŽETE PREUZETI ČASOPIS BR. 16


Sadržaj / Table of Contents:

Studije književnosti i kulture / Literary and Cultural Studies

Počeci pismenosti među Germanima. Predhrišćansko pesništvo. Uticaj hrišćanstva (I deo)
Slobodan Grubačić

The Monkey Girl: Fowler’s  Challenging of Urban Divinanimality
Vesna Lopičić, Danijela Petković

Vampir kao kulturološki konstrukt – od čudovišta gotske
književnosti do romantičnog vampira novomilenijumskog doba

Ljiljana Pajović Dujović, Dijana Vučković

Geneza narativnih žanrova u Vremenu čuda Borislava Pekića
Milan Marković

„Sve su ovo prazni jauci iz knjiga“: metatekstualni aspekti
„Suze virtuoza“ i „Fragmenta“ Tina Ujevića

Ivana Drenjančević

Ples svetlosti i tame uz Murakamijev odabir muzike u romanu Kad padne noć
Pavlina Mijatović Popić

Žanrovska struktura Turskih pisama Stjepana Zanovića
Goran Radojičić

Kulturološke i interdisciplinarne studije / Cultural and Interdisciplinary Studies


I Yam What I Yam iliti fenomen Popaj
Zoran Koprivica

Postokolonijalizam u nauci o nemačkom jeziku i književnosti
Nikolina Zobenica, Ivana Pajić, Mirjana Zarifović

Imperijalističko-hegemonski domen engleskog jezika danas
Amela Lukač-Zoranić

Nauka o jeziku / Language Studies


Prilog istoriji jezika – disimilacija i metateza suglasnika u pisanoj građi XIX vijeka
Sanja Šubarić

Issues and Challenges in Translatology in Montenegro
Brankica Bojović

Typology of Texts in Electrical Engineering
Antonija Šarić

Eksklamativne rečenice u antologiji crnogorske poezije
Miodarka Tepavčević

Frekvencija i sintaksički kontekst modalnih glagola koji izražavaju deontičku mogućnost i nužnost u pravnom tekstu
Radmila Radonjić

Estrategias de cortesía verbal en la comunidad lingüística urbana de Santo  Domingo, Repüblica Dominicana
Ivana Kovač-Barett

Različiti stručni prilozi / Miscelaneous


Recreating the American South from Elsewhere
Aleksandra Nikčević-Batrićević

Propitivanje poezije i poetskog
Dragana Kršenković Brković


UPUTSTVO AUTORIMA
INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS

 

 

 

filoloski_fakultet

nicells

ccc